Genderscan

Bestuur

Is de sfeer op bestuursvergaderingen respectvol en inclusief?

Wordt er op een respectvolle manier gecommuniceerd? Worden er geen seksistische, homofobe, transfobe of racistische grappen of opmerkingen gemaakt? Wordt er gereageerd wanneer er een ongepaste of stereotyperende opmerking wordt gemaakt?
Onderschat het belang van een respectvolle en inclusieve cultuur binnen je organisatie niet. Wanneer er steeds zogenaamde onschuldige opmerkingen of grapjes worden gemaakt die bepaalde stereotypen versterken, zorg je niet voor een open sfeer waar iedereen zich welkom kan voelen. Dergelijke opmerkingen en grapjes kunnen ervoor zorgen dat bepaalde personen liever geen deel uitmaken van het bestuur, waardoor je moeilijk tot een divers samengesteld bestuur zal komen.

Maak goede afspraken met bestaande en nieuwe bestuurders. Je kan werken met een gedragscode. Een voorbeeld vind je in onze toolkit.

Onderschat het belang van een respectvolle en inclusieve cultuur binnen je organisatie niet. Wanneer er steeds zogenaamde onschuldige opmerkingen of grapjes worden gemaakt die bepaalde stereotypen versterken, zorg je niet voor een open sfeer waar iedereen zich welkom kan voelen. Dergelijke opmerkingen en grapjes kunnen ervoor zorgen dat bepaalde personen liever geen deel uitmaken van het bestuur, waardoor je moeilijk tot een divers samengesteld bestuur zal komen.

Maak goede afspraken met bestaande en nieuwe bestuurders. Je kan werken met een gedragscode. Een voorbeeld vind je in onze toolkit.

Onderschat het belang van een respectvolle en inclusieve cultuur binnen je organisatie niet. Wanneer er steeds zogenaamde onschuldige opmerkingen of grapjes worden gemaakt die bepaalde stereotypen versterken, zorg je niet voor een open sfeer waar iedereen zich welkom kan voelen. Dergelijke opmerkingen en grapjes kunnen ervoor zorgen dat bepaalde personen liever geen deel uitmaken van het bestuur, waardoor je moeilijk tot een divers samengesteld bestuur zal komen.

Maak goede afspraken met bestaande en nieuwe bestuurders. Je kan werken met een gedragscode. Een voorbeeld vind je in onze toolkit.

Jouw antwoord: Ja

Worden de vergaderingen op een gezinsvriendelijke manier georganiseerd?

De combinatie van het gezinsleven en een rol in het bestuur van een sportorganisatie is niet altijd evident. Het organiseren van vergaderingen op een gezinsvriendelijke manier (bijvoorbeeld qua tijdstip, online of hybride, …)  is positief voor alle ouders. Het kan bovendien een drempel weghalen voor vrouwen met kinderen om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. In de realiteit valt de zorg voor het gezin immers vaak grotendeels op de schouders van vrouwen.

Wist je dat?

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen 80% van de zorg voor het gezin op zich nemen.
Overleg met de bestuursleden op welk tijdstip een vergadering het best plaatsvindt. Misschien kan het tijdens een training van de jeugd. Denk ook eens na of je sommige vergaderingen in hybride vorm kan organiseren, zodat mensen ook online kunnen aansluiten.

Overleg met de bestuursleden op welk tijdstip een vergadering het best plaatsvindt. Misschien kan het tijdens een training van de jeugd. Denk ook eens na of je sommige vergaderingen in hybride vorm kan organiseren, zodat mensen ook online kunnen aansluiten.

Overleg met de bestuursleden op welk tijdstip een vergadering het best plaatsvindt. Misschien kan het tijdens een training van de jeugd. Denk ook eens na of je sommige vergaderingen in hybride vorm kan organiseren, zodat mensen ook online kunnen aansluiten.

Jouw antwoord: Ja

Zijn de machtsverhoudingen binnen het bestuur evenwichtig verdeeld?

Worden alle bestuursleden gehoord en krijgt iedereen de kans om actief deel te nemen aan de vergaderingen? Trekt één iemand alles naar zich toe of worden beslissingen op een gedragen manier genomen?

Wist je dat?

Onderzoek heeft aangetoond dat in vergaderingen vrouwen 75% minder spreektijd innemen dan mannen.
Probeer je vergaderingen eens op een andere manier te organiseren. Door bijvoorbeeld te werken met post-its of online tools zoals Mentimeter of Kahoot kan je iedereen input laten geven en vermijd je dat sommige personen niet aan het woord komen. Je kan ook spreektijd instellen en zorgen dat iedereen evenveel spreektijd krijgt. Door vragen anders te formuleren, kan je discussie en dialoog opwekken. Als je bijvoorbeeld vraagt of iemand een bedenking heeft, zal je veel minder input en discussie krijgen dan wanneer je iedereen 2 of 3 voordelen en valkuilen laat opschrijven en deze vervolgens bespreekt.

Probeer je vergaderingen eens op een andere manier te organiseren. Door bijvoorbeeld te werken met post-its of online tools zoals Mentimeter of Kahoot kan je iedereen input laten geven en vermijd je dat sommige personen niet aan het woord komen. Je kan ook spreektijd instellen en zorgen dat iedereen evenveel spreektijd krijgt. Door vragen anders te formuleren, kan je discussie en dialoog opwekken. Als je bijvoorbeeld vraagt of iemand een bedenking heeft, zal je veel minder input en discussie krijgen dan wanneer je iedereen 2 of 3 voordelen en valkuilen laat opschrijven en deze vervolgens bespreekt.

Probeer je vergaderingen eens op een andere manier te organiseren. Door bijvoorbeeld te werken met post-its of online tools zoals Mentimeter of Kahoot kan je iedereen input laten geven en vermijd je dat sommige personen niet aan het woord komen. Je kan ook spreektijd instellen en zorgen dat iedereen evenveel spreektijd krijgt. Door vragen anders te formuleren, kan je discussie en dialoog opwekken. Als je bijvoorbeeld vraagt of iemand een bedenking heeft, zal je veel minder input en discussie krijgen dan wanneer je iedereen 2 of 3 voordelen en valkuilen laat opschrijven en deze vervolgens bespreekt.

Jouw antwoord: Ja

Zijn de genderverhoudingen in het bestuur een afspiegeling van het ledenbestand?

Cijfers van Sport Vlaanderen tonen aan dat maar 27% van de bestuursleden van sportclubs in Vlaanderen een vrouw is.
Het is vaak niet evident om een divers bestuur samen te stellen. Toch heeft het heel wat voordelen. Het zorgt dat de connectie tussen de leden en het bestuur beter is, dat het draagvlak voor de beslissingen van het bestuur groter is en dat meer leden interesse zullen vertonen in besturen (ze kunnen zich immers beter herkennen in de bestaande bestuurders). Een goede mix van competenties en achtergronden zorgt ervoor dat je bestuur innovatiever zal zijn. Je hoeft daarom niet te mikken op een perfecte afspiegeling van je ledenbestand of een perfect evenwicht (bijvoorbeeld evenveel mannen als vrouwen). Wel is het aan te raden om bijvoorbeeld meerdere vrouwen te werven en niet slechts één. Op die manier kan je meer impact bereiken en is de drempel minder hoog om toe te treden tot het bestuur.  

Hoe doe je dat nu? Dat ontdek je in deze Nederlandse tool. Op zoek naar extra informatie en inspiratie? Bekijk dan zeker eens de pagina over meer vrouwen in de sport van Sport Vlaanderen.

Het is vaak niet evident om een divers bestuur samen te stellen. Toch heeft het heel wat voordelen. Het zorgt dat de connectie tussen de leden en het bestuur beter is, dat het draagvlak voor de beslissingen van het bestuur groter is en dat meer leden interesse zullen vertonen in besturen (ze kunnen zich immers beter herkennen in de bestaande bestuurders). Een goede mix van competenties en achtergronden zorgt ervoor dat je bestuur innovatiever zal zijn. Je hoeft daarom niet te mikken op een perfecte afspiegeling van je ledenbestand of een perfect evenwicht (bijvoorbeeld evenveel mannen als vrouwen). Wel is het aan te raden om bijvoorbeeld meerdere vrouwen te werven en niet slechts één. Op die manier kan je meer impact bereiken en is de drempel minder hoog om toe te treden tot het bestuur.  

Hoe doe je dat nu? Dat ontdek je in deze Nederlandse tool. Op zoek naar extra informatie en inspiratie? Bekijk dan zeker eens de pagina over meer vrouwen in de sport van Sport Vlaanderen.

Het is vaak niet evident om een divers bestuur samen te stellen. Toch heeft het heel wat voordelen. Het zorgt dat de connectie tussen de leden en het bestuur beter is, dat het draagvlak voor de beslissingen van het bestuur groter is en dat meer leden interesse zullen vertonen in besturen (ze kunnen zich immers beter herkennen in de bestaande bestuurders). Een goede mix van competenties en achtergronden zorgt ervoor dat je bestuur innovatiever zal zijn. Je hoeft daarom niet te mikken op een perfecte afspiegeling van je ledenbestand of een perfect evenwicht (bijvoorbeeld evenveel mannen als vrouwen). Wel is het aan te raden om bijvoorbeeld meerdere vrouwen te werven en niet slechts één. Op die manier kan je meer impact bereiken en is de drempel minder hoog om toe te treden tot het bestuur.  

Hoe doe je dat nu? Dat ontdek je in deze Nederlandse tool. Op zoek naar extra informatie en inspiratie? Bekijk dan zeker eens de pagina over meer vrouwen in de sport van Sport Vlaanderen.

Jouw antwoord: Ja

Houdt jouw sportorganisatie rekening met gender bij het nemen van beslissingen?

Beslissingen die je als sportorganisatie maakt kunnen een verschillende impact hebben op vrouwen, mannen, trans, non-binaire en intersekse personen. Door bij elke beslissing rekening te houden met het effect dat de beslissing kan hebben voor verschillende mensen, kan je betere beslissingen nemen, die de gendergelijkheid zullen vergroten. Dit wordt gender mainstreaming genoemd. 
Stel je bij elke beslissing de vraag of die beslissing een verschillende impact heeft op vrouwen, mannen, non-binaire, trans en intersekse personen. Probeer ervoor te zorgen dat beslissingen geen negatieve impact hebben op bepaalde personen.

Door de bestaande verschillen mee in rekening te brengen bij beslissingen kan je ongelijkheden wegwerken. Heb je bijvoorbeeld op dit moment weinig vrouwelijke bestuursleden, dan kunnen bepaalde maatregelen, zoals de vergadering beleggen op een gezinsvriendelijk uur helpen om een meer divers bestuur aan te trekken. Beslissingen die je neemt met als doel een positief effect te hebben op een bepaalde doelgroep zijn vaak voor heel wat personen positief (ook voor vaders is een gezinsvriendelijk moment bijvoorbeeld positief).

Meer informatie en inspiratie vind je in deze toolkit.

Stel je bij elke beslissing de vraag of die beslissing een verschillende impact heeft op vrouwen, mannen, non-binaire, trans en intersekse personen. Probeer ervoor te zorgen dat beslissingen geen negatieve impact hebben op bepaalde personen.

Door de bestaande verschillen mee in rekening te brengen bij beslissingen kan je ongelijkheden wegwerken. Heb je bijvoorbeeld op dit moment weinig vrouwelijke bestuursleden, dan kunnen bepaalde maatregelen, zoals de vergadering beleggen op een gezinsvriendelijk uur helpen om een meer divers bestuur aan te trekken. Beslissingen die je neemt met als doel een positief effect te hebben op een bepaalde doelgroep zijn vaak voor heel wat personen positief (ook voor vaders is een gezinsvriendelijk moment bijvoorbeeld positief).

Meer informatie en inspiratie vind je in deze toolkit.

Stel je bij elke beslissing de vraag of die beslissing een verschillende impact heeft op vrouwen, mannen, non-binaire, trans en intersekse personen. Probeer ervoor te zorgen dat beslissingen geen negatieve impact hebben op bepaalde personen.

Door de bestaande verschillen mee in rekening te brengen bij beslissingen kan je ongelijkheden wegwerken. Heb je bijvoorbeeld op dit moment weinig vrouwelijke bestuursleden, dan kunnen bepaalde maatregelen, zoals de vergadering beleggen op een gezinsvriendelijk uur helpen om een meer divers bestuur aan te trekken. Beslissingen die je neemt met als doel een positief effect te hebben op een bepaalde doelgroep zijn vaak voor heel wat personen positief (ook voor vaders is een gezinsvriendelijk moment bijvoorbeeld positief).

Meer informatie en inspiratie vind je in deze toolkit.

Jouw antwoord: Ja

Heeft jouw sportorganisatie een beleid rond gender?

Beschikt jouw sportorganisatie over documenten met een neergeschreven beleid rond gender (bijvoorbeeld specifieke doelstellingen voor aantal vrouwelijke en mannelijke leden, coaches of bestuursleden, richtlijnen om gender- en seksediverse personen in jouw sportorganisatie te betrekken, …)?

Wist je dat?

Cijfers over de vrouw-man verdeling in de sportclubs in Vlaanderen vind je via het kennisplatform van Sport Vlaanderen.
Wanneer je een beleid opmaakt rond gender is het belangrijk om zicht te hebben op de huidige situatie in je sportorganisatie. Verzamel data over hoe je ledenbestand eruitziet en wie je nu wel en niet kan bereiken. Belangrijk is om bij het opmaken van een beleid rond gender de leden van je sportorganisatie te betrekken aan de hand van een klankbordgroep of enquête. Wil je bijvoorbeeld meer vrouwen aantrekken, spreek dan met je huidige vrouwelijke leden over wat ze missen en welke drempels ze zien. Wil je een beleid maken rond gender- en seksediverse personen (trans, non-binaire en intersekse personen), betrek dan ook mensen uit de doelgroep bij de opmaak van het beleid. Dit kunnen mensen binnen jouw organisatie zijn of externen. Je kan hiervoor contact opnemen met Out for the Win of enkele andere organisaties

Federaties kunnen aan de slag met de overlegtool. Deze werd in 2023 herwerkt en bevat handvaten om een beleid op te maken over de inclusie van gender- en seksediverse personen in de sport.

Wanneer je een beleid opmaakt rond gender is het belangrijk om zicht te hebben op de huidige situatie in je sportorganisatie. Verzamel data over hoe je ledenbestand eruitziet en wie je nu wel en niet kan bereiken. Belangrijk is om bij het opmaken van een beleid rond gender de leden van je sportorganisatie te betrekken aan de hand van een klankbordgroep of enquête. Wil je bijvoorbeeld meer vrouwen aantrekken, spreek dan met je huidige vrouwelijke leden over wat ze missen en welke drempels ze zien. Wil je een beleid maken rond gender- en seksediverse personen (trans, non-binaire en intersekse personen), betrek dan ook mensen uit de doelgroep bij de opmaak van het beleid. Dit kunnen mensen binnen jouw organisatie zijn of externen. Je kan hiervoor contact opnemen met Out for the Win of enkele andere organisaties

Federaties kunnen aan de slag met de overlegtool. Deze werd in 2023 herwerkt en bevat handvaten om een beleid op te maken over de inclusie van gender- en seksediverse personen in de sport.

Wanneer je een beleid opmaakt rond gender is het belangrijk om zicht te hebben op de huidige situatie in je sportorganisatie. Verzamel data over hoe je ledenbestand eruitziet en wie je nu wel en niet kan bereiken. Belangrijk is om bij het opmaken van een beleid rond gender de leden van je sportorganisatie te betrekken aan de hand van een klankbordgroep of enquête. Wil je bijvoorbeeld meer vrouwen aantrekken, spreek dan met je huidige vrouwelijke leden over wat ze missen en welke drempels ze zien. Wil je een beleid maken rond gender- en seksediverse personen (trans, non-binaire en intersekse personen), betrek dan ook mensen uit de doelgroep bij de opmaak van het beleid. Dit kunnen mensen binnen jouw organisatie zijn of externen. Je kan hiervoor contact opnemen met Out for the Win of enkele andere organisaties

Federaties kunnen aan de slag met de overlegtool. Deze werd in 2023 herwerkt en bevat handvaten om een beleid op te maken over de inclusie van gender- en seksediverse personen in de sport.

Jouw antwoord: Ja