Genderscan

Coaching & arbitrage

Worden er acties ondernomen om een evenwichtige genderverhouding binnen de arbitrage te bekomen?

In de meeste sporten zijn er meer mannelijke dan vrouwelijke scheidsrechters. Enkele tips om tot een meer gendergelijke arbitrage te komen:

 • Heb je al één of enkele vrouwelijke scheidsrechters? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van arbitrage.
 • Moedig je leden aan om een scheidsrechtercursus te volgen.
 • Laat alle jeugdspelers de rol van scheidsrechter opnemen op training. Op die manier kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met de rol als scheidsrechter.
 • Denk na over hoe je de oproep naar scheidsrechters of juryleden formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

In de meeste sporten zijn er meer mannelijke dan vrouwelijke scheidsrechters. Enkele tips om tot een meer gendergelijke arbitrage te komen:

 • Heb je al één of enkele vrouwelijke scheidsrechters? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van arbitrage.
 • Moedig je leden aan om een scheidsrechtercursus te volgen.
 • Laat alle jeugdspelers de rol van scheidsrechter opnemen op training. Op die manier kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met de rol als scheidsrechter.
 • Denk na over hoe je de oproep naar scheidsrechters of juryleden formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

In de meeste sporten zijn er meer mannelijke dan vrouwelijke scheidsrechters. Enkele tips om tot een meer gendergelijke arbitrage te komen:

 • Heb je al één of enkele vrouwelijke scheidsrechters? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van arbitrage.
 • Moedig je leden aan om een scheidsrechtercursus te volgen.
 • Laat alle jeugdspelers de rol van scheidsrechter opnemen op training. Op die manier kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met de rol als scheidsrechter.
 • Denk na over hoe je de oproep naar scheidsrechters of juryleden formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

Mocht je sportorganisatie in de toekomst scheidsrechters of juryleden aanstellen, probeer dan vanaf het begin aandacht te hebben voor een evenwichtige genderverhouding. Enkele tips:

 • Heb je al één of enkele vrouwelijke scheidsrechters? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van arbitrage.
 • Moedig je leden aan om een scheidsrechtercursus te volgen.
 • Laat alle jeugdspelers de rol van scheidsrechter opnemen op training. Op die manier kunnen ze op een laagdrempelige manier kennis maken met de rol als scheidsrechter.
 • Denk na over hoe je de oproep naar scheidsrechters of juryleden formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

Jouw antwoord: Ja

Is de genderverhouding van de scheidsrechters of juryleden aangesteld door je sportorganisatie een afspiegeling van het ledenbestand?

Wist je dat?

In de meeste sporten zijn er verhoudingsgewijs meer mannelijke dan vrouwelijke scheidsrechters of juryleden actief. 

Bekijk het antwoord op de volgende vraag om enkele tips te krijgen.

Bekijk het antwoord op de volgende vraag om enkele tips te krijgen.

Bekijk het antwoord op de volgende vraag om enkele tips te krijgen.

Mocht je sportorganisatie in de toekomst scheidsrechters of juryleden aanstellen, probeer dan vanaf het begin aandacht te hebben voor een evenwichtige genderverhouding.

Jouw antwoord: Ja

Hebben de coaches aandacht voor genderbewust coachen?

Gebruiken de coaches geen stereotype opmerkingen en reageren ze wanneer er seksistische, homofobe of transfobe opmerkingen worden gemaakt? Houden coaches rekening met de impact van menstruatie op sportprestaties? Staan de coaches open om trans of non-binaire personen in het team te verwelkomen?
Sport is vaak nog een zeer mannelijke en heteronormatieve omgeving (dit betekent dat hetero zijn als de norm wordt beschouwd). Onbewust gaan we binnen de sport vaak uit van stereotype denkbeelden zoals ‘mannen zijn sterk’, ‘vrouwen zijn gevoelig’, ‘homo’s kunnen niet sporten’, ‘vrouwen die voetballen zijn lesbisch’, enzovoort. Het vergt inspanning om los te komen van die stereotype denkbeelden. Je kan hier als sportorganisatie op inspelen door een workshop te organiseren voor je trainers, zelf geen stereotyperende taal te gebruiken en in de gedragscode bepalingen hierover op te nemen.

Sport is vaak nog een zeer mannelijke en heteronormatieve omgeving (dit betekent dat hetero zijn als de norm wordt beschouwd). Onbewust gaan we binnen de sport vaak uit van stereotype denkbeelden zoals ‘mannen zijn sterk’, ‘vrouwen zijn gevoelig’, ‘homo’s kunnen niet sporten’, ‘vrouwen die voetballen zijn lesbisch’, enzovoort. Het vergt inspanning om los te komen van die stereotype denkbeelden. Je kan hier als sportorganisatie op inspelen door een workshop te organiseren voor je trainers, zelf geen stereotyperende taal te gebruiken en in de gedragscode bepalingen hierover op te nemen.

Sport is vaak nog een zeer mannelijke en heteronormatieve omgeving (dit betekent dat hetero zijn als de norm wordt beschouwd). Onbewust gaan we binnen de sport vaak uit van stereotype denkbeelden zoals ‘mannen zijn sterk’, ‘vrouwen zijn gevoelig’, ‘homo’s kunnen niet sporten’, ‘vrouwen die voetballen zijn lesbisch’, enzovoort. Het vergt inspanning om los te komen van die stereotype denkbeelden. Je kan hier als sportorganisatie op inspelen door een workshop te organiseren voor je trainers, zelf geen stereotyperende taal te gebruiken en in de gedragscode bepalingen hierover op te nemen.

Jouw antwoord: Ja

Worden alle coaches binnen jouw sportorganisatie gelijkwaardig vergoed volgens hun functie?

Krijgen trainers een gelijkwaardige vergoeding, afhankelijk van hun opleiding, positie en het niveau van het team dat ze trainen, maar los van hun gender of het gender van de sporters die ze begeleiden?

Wist je dat?

Onderzoek uit Nederland toonde aan dat trainers van mannenploegen in het Nederlandse voetbal gemiddeld 6 keer meer verdienen dan trainers van vrouwenploegen
Bekijk de vergoedingen van je trainers eens op een kritische manier. Gebeuren deze op een gelijkwaardige manier of krijgen sommige trainers disproportioneel meer dan andere? Leg vast dat trainers met een gelijkwaardige positie evenveel verdienen, onafhankelijk van hun gender of het gender van de sporters die ze begeleiden.

Bekijk de vergoedingen van je trainers eens op een kritische manier. Gebeuren deze op een gelijkwaardige manier of krijgen sommige trainers disproportioneel meer dan andere? Leg vast dat trainers met een gelijkwaardige positie evenveel verdienen, onafhankelijk van hun gender of het gender van de sporters die ze begeleiden.

Mocht je sportorganisatie in de toekomst toch coaches vergoeden, zorg dan dat dit op een gelijkwaardige manier gebeurt. Leg vast dat trainers met een gelijkwaardige positie evenveel verdienen, onafhankelijk van hun gender of het gender van de sporters die ze begeleiden.

Jouw antwoord: Ja

Worden er acties ondernomen om een evenwichtige genderverhouding binnen de trainersgroep te bekomen?
Het is niet altijd evident om een evenwichtige genderverhouding te bekomen in je trainersgroep. Enkele tips:  

 • Heb je al één of enkele trainers van het ondervertegenwoordigde gender? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van trainers en coaches.
 • Moedig je leden aan om een trainerscursus te volgen.
 • Spreek ouders aan om een rol op te nemen als assistent. Zo kan je hen misschien warm maken om later een trainerscursus te volgen.
 • Laat je oudere jeugdspelers zelf eens een stukje van een training begeleiden (bijvoorbeeld de opwarming) in de eigen groep of bij een jongere groep. Zo kunnen ze al eens proeven van het trainerschap.
 • Denk na over hoe je de oproep naar trainers formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

Het is niet altijd evident om een evenwichtige genderverhouding te bekomen in je trainersgroep. Enkele tips:  

 • Heb je al één of enkele trainers van het ondervertegenwoordigde gender? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van trainers en coaches.
 • Moedig je leden aan om een trainerscursus te volgen.
 • Spreek ouders aan om een rol op te nemen als assistent. Zo kan je hen misschien warm maken om later een trainerscursus te volgen.
 • Laat je oudere jeugdspelers zelf eens een stukje van een training begeleiden (bijvoorbeeld de opwarming) in de eigen groep of bij een jongere groep. Zo kunnen ze al eens proeven van het trainerschap.
 • Denk na over hoe je de oproep naar trainers formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

Het is niet altijd evident om een evenwichtige genderverhouding te bekomen in je trainersgroep. Enkele tips:  

 • Heb je al één of enkele trainers van het ondervertegenwoordigde gender? Zet hen dan eens in de kijker in de nieuwsbrief of op sociale media. Rolmodellen kunnen helpen om de drempel te verlagen.
 • Informeer bij je federatie welke initiatieven ze ondernemen om meer gendergelijkheid te bekomen op het vlak van trainers en coaches.
 • Moedig je leden aan om een trainerscursus te volgen.
 • Spreek ouders aan om een rol op te nemen als assistent. Zo kan je hen misschien warm maken om later een trainerscursus te volgen.
 • Laat je oudere jeugdspelers zelf eens een stukje van een training begeleiden (bijvoorbeeld de opwarming) in de eigen groep of bij een jongere groep. Zo kunnen ze al eens proeven van het trainerschap.
 • Denk na over hoe je de oproep naar trainers formuleert. Soms kan het helpen om een andere bewoording te gebruiken.

Jouw antwoord: Ja

Is de genderverhouding van de trainers in jouw sportorganisatie een afspiegeling van het ledenbestand?

Heb je heel wat vrouwelijke leden maar bijna geen vrouwelijke trainers? Of heb je veel mannelijke leden maar vooral vrouwelijke trainers? Dan komt de genderverhouding van de trainers in jouw organisatie niet overeen met je ledenbestand.

Wist je dat?

Cijfers van Sport Vlaanderen tonen aan dat slechts 1/3de van de trainers vrouwelijk zijn. Vrouwelijke trainers zijn vaker actief in sporten waar ook veel meisjes en vrouwen als lid actief zijn. Vaak zijn vrouwelijke trainers actief bij de jeugd maar groeien ze niet door naar het coachen van volwassenen teams/atleten. Heel wat vrouwelijke sporters hebben een mannelijke trainer, het omgekeerde komt veel minder voor.
Door meer coaches van het ondervertegenwoordigde gender aan te trekken kan de cultuur en de dynamiek in de organisatie veranderen waardoor je meer sporters kan aantrekken. Vrouwelijke coaches haken vaak af van zodra het gezin uitgebreid wordt. Probeer hen te blijven betrekken door bijvoorbeeld deeltijdse of ‘assistent’ coach rollen te voorzien of hen te betrekken tijdens evenementen of op een jaarlijkse opendeurdag.

Door meer coaches van het ondervertegenwoordigde gender aan te trekken kan de cultuur en de dynamiek in de organisatie veranderen waardoor je meer sporters kan aantrekken. Vrouwelijke coaches haken vaak af van zodra het gezin uitgebreid wordt. Probeer hen te blijven betrekken door bijvoorbeeld deeltijdse of ‘assistent’ coach rollen te voorzien of hen te betrekken tijdens evenementen of op een jaarlijkse opendeurdag.

Door meer coaches van het ondervertegenwoordigde gender aan te trekken kan de cultuur en de dynamiek in de organisatie veranderen waardoor je meer sporters kan aantrekken. Vrouwelijke coaches haken vaak af van zodra het gezin uitgebreid wordt. Probeer hen te blijven betrekken door bijvoorbeeld deeltijdse of ‘assistent’ coach rollen te voorzien of hen te betrekken tijdens evenementen of op een jaarlijkse opendeurdag.

Jouw antwoord: Ja