Genderscan

Communicatie

Werkt jouw sportorganisatie mee aan campagnes om inclusie te bevorderen?

Sportfederaties en sportdiensten lanceren af en toe campagnes om inclusie in de sport te bevorderen (bijvoorbeeld via een regenboogvlag, via posters of posts op sociale media). Verspreiden jullie deze campagnes mee?

Een voorbeeld is de ‘Mijn hart klopt voor de sport‘-campagne van Sport Vlaanderen.
Wanneer je sportfederatie of sportdienst een campagne of actie organiseert om inclusie te bevorderen, is het als sportorganisatie belangrijk om daaraan mee te werken. Enkel op die manier kunnen zoveel mogelijk sporters bereikt worden. Bovendien toon je zo dat je inclusie belangrijk vindt en dat iedereen welkom is in jouw sportorganisatie. Vaak bieden sportfederaties of sportdiensten in het kader van dergelijke campagnes vormingstrajecten aan. Door in te schrijven op dat aanbod kan je op een laagdrempelige manier de kennis over inclusie in je sportorganisatie vergroten.

Een laagdrempelige manier om meer te weten te komen over het thema is door het bekijken van de miniserie die Sport Vlaanderen maakte over LGBTQI+ in de sport.

Wanneer je sportfederatie of sportdienst een campagne of actie organiseert om inclusie te bevorderen, is het als sportorganisatie belangrijk om daaraan mee te werken. Enkel op die manier kunnen zoveel mogelijk sporters bereikt worden. Bovendien toon je zo dat je inclusie belangrijk vindt en dat iedereen welkom is in jouw sportorganisatie. Vaak bieden sportfederaties of sportdiensten in het kader van dergelijke campagnes vormingstrajecten aan. Door in te schrijven op dat aanbod kan je op een laagdrempelige manier de kennis over inclusie in je sportorganisatie vergroten.

Een laagdrempelige manier om meer te weten te komen over het thema is door het bekijken van de miniserie die Sport Vlaanderen maakte over LGBTQI+ in de sport.

Wanneer je sportfederatie of sportdienst een campagne of actie organiseert om inclusie te bevorderen, is het als sportorganisatie belangrijk om daaraan mee te werken. Enkel op die manier kunnen zoveel mogelijk sporters bereikt worden. Bovendien toon je zo dat je inclusie belangrijk vindt en dat iedereen welkom is in jouw sportorganisatie. Vaak bieden sportfederaties of sportdiensten in het kader van dergelijke campagnes vormingstrajecten aan. Door in te schrijven op dat aanbod kan je op een laagdrempelige manier de kennis over inclusie in je sportorganisatie vergroten.

Een laagdrempelige manier om meer te weten te komen over het thema is door het bekijken van de miniserie die Sport Vlaanderen maakte over LGBTQI+ in de sport.

Jouw antwoord: Ja

Wordt diversiteit positief afgebeeld in de communicatie van jouw sportorganisatie?

Gebruik je niet enkel beelden die normbevestigend zijn (bijvoorbeeld een mannelijke scheidsrechter, een heterokoppel, …) maar ook regelmatig beelden die normdoorbrekend zijn (bijvoorbeeld een persoon van kleur als coach, een holebi-koppel, een vrouwelijke scheidsrechter, …)?
Door diversiteit op een positieve manier in beeld te brengen kan je een bredere doelgroep aantrekken. Enkele tips:

 • Zorg dat je doelgroep zich kan identificeren met de beelden die je gebruikt. Vraag feedback van jouw leden en/of van externen die tot de doelgroep behoren.
 • Probeer met je beelden stereotypen te doorbreken, bijvoorbeeld door het tonen van een vrouwelijke scheidsrechter.
 • Toon het hele jaar door diversiteit, niet enkel op de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) of de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei).
 • Focus op wat jouw leden gemeenschappelijk hebben, namelijk lid zijn van jouw fantastische sportorganisatie!

Nood aan meer info? Bekijk dan zeker ook deze tips

Door diversiteit op een positieve manier in beeld te brengen kan je een bredere doelgroep aantrekken. Enkele tips:

 • Zorg dat je doelgroep zich kan identificeren met de beelden die je gebruikt. Vraag feedback van jouw leden en/of van externen die tot de doelgroep behoren.
 • Probeer met je beelden stereotypen te doorbreken, bijvoorbeeld door het tonen van een vrouwelijke scheidsrechter.
 • Toon het hele jaar door diversiteit, niet enkel op de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) of de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei).
 • Focus op wat jouw leden gemeenschappelijk hebben, namelijk lid zijn van jouw fantastische sportorganisatie!

Nood aan meer info? Bekijk dan zeker ook deze tips

Door diversiteit op een positieve manier in beeld te brengen kan je een bredere doelgroep aantrekken. Enkele tips:

 • Zorg dat je doelgroep zich kan identificeren met de beelden die je gebruikt. Vraag feedback van jouw leden en/of van externen die tot de doelgroep behoren.
 • Probeer met je beelden stereotypen te doorbreken, bijvoorbeeld door het tonen van een vrouwelijke scheidsrechter.
 • Toon het hele jaar door diversiteit, niet enkel op de Internationale Vrouwendag (8 maart), de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart) of de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei).
 • Focus op wat jouw leden gemeenschappelijk hebben, namelijk lid zijn van jouw fantastische sportorganisatie!

Nood aan meer info? Bekijk dan zeker ook deze tips

Jouw antwoord: Ja

Zet je jouw leden, coaches, bestuursleden en/of scheidsrechters/juryleden in als rolmodel?

Toon je de bestaande diversiteit binnen je sportorganisatie via je communicatie? Zet je leden met verschillende profielen en achtergronden in de kijker op je sociale media, in je nieuwsbrief of ledenblad? 
Door persoonlijke verhalen in de kijker te zetten van personen met diverse profielen en achtergronden toon je de bestaande diversiteit binnen je organisatie en help je mee bestaande normen en stereotypen uit te dagen en open te breken. Bijvoorbeeld: het verhaal vertellen van een vrouwelijke coach, scheidsrechter of bestuurslid (drie ondervertegenwoordigde groepen in de meeste sporttakken) kan andere vrouwen aanmoedigen om zelf die rol op te nemen. Zien doen, doet immers doen! Door een persoon uit de LGBTQI+ gemeenschap aan het woord te laten, kan je de drempel voor andere leden verlagen om uit de kast te komen. Op die manier help je mee om het mannelijke en heteronormatieve beeld van sport bij te schaven en toon je dat inclusie voor jouw sportorganisatie belangrijk is.   

Door persoonlijke verhalen in de kijker te zetten van personen met diverse profielen en achtergronden toon je de bestaande diversiteit binnen je organisatie en help je mee bestaande normen en stereotypen uit te dagen en open te breken. Bijvoorbeeld: het verhaal vertellen van een vrouwelijke coach, scheidsrechter of bestuurslid (drie ondervertegenwoordigde groepen in de meeste sporttakken) kan andere vrouwen aanmoedigen om zelf die rol op te nemen. Zien doen, doet immers doen! Door een persoon uit de LGBTQI+ gemeenschap aan het woord te laten, kan je de drempel voor andere leden verlagen om uit de kast te komen. Op die manier help je mee om het mannelijke en heteronormatieve beeld van sport bij te schaven en toon je dat inclusie voor jouw sportorganisatie belangrijk is.   

Door persoonlijke verhalen in de kijker te zetten van personen met diverse profielen en achtergronden toon je de bestaande diversiteit binnen je organisatie en help je mee bestaande normen en stereotypen uit te dagen en open te breken. Bijvoorbeeld: het verhaal vertellen van een vrouwelijke coach, scheidsrechter of bestuurslid (drie ondervertegenwoordigde groepen in de meeste sporttakken) kan andere vrouwen aanmoedigen om zelf die rol op te nemen. Zien doen, doet immers doen! Door een persoon uit de LGBTQI+ gemeenschap aan het woord te laten, kan je de drempel voor andere leden verlagen om uit de kast te komen. Op die manier help je mee om het mannelijke en heteronormatieve beeld van sport bij te schaven en toon je dat inclusie voor jouw sportorganisatie belangrijk is.   

Jouw antwoord: Ja

Worden er op het inschrijvingsformulier meerdere opties gegeven voor het registreren van het gender of geslacht dan enkel M of V?
Sport is veelal binair georganiseerd, met enerzijds een competitie voor mannen/jongens en anderzijds voor vrouwen/meisjes. Personen die zich niet (helemaal) thuis voelen in die strikte indeling vinden daardoor soms moeilijk ingang in de sport. Door op het inschrijvingsformulier de mogelijkheid te bieden om naast M en V ruimte te laten voor andere genderidentiteiten (door een vakje ‘X’ en/of een open invulveld te voorzien) toon je als sportorganisatie dat deze personen welkom zijn en je rekening wil houden met hun genderidentiteit. Door de manier waarop de meeste sporten georganiseerd zijn, zullen non-binaire personen vaak moeten kiezen of ze bij de vrouwen of bij de mannen willen deelnemen. Je kan een tweede invulveld voorzien om dit te registreren. Op die manier kan je een eerste stap zetten om de inclusie van genderdiverse personen te bevorderen. Door in gesprek te gaan met je non-binaire leden kan je een beter zicht krijgen op hun wensen en noden en hier via vervolgacties op inspelen. Meer info en een voorbeeld vind je in deze Q&A (pag. 15).

Let erop om ook de juiste voornaamwoorden te gebruiken wanneer je personen aanspreekt. Om naar mannen te verwijzen gebruikt men hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar. Een genderneutrale optie om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, is die/hen/hun. Meer lezen.

Sport is veelal binair georganiseerd, met enerzijds een competitie voor mannen/jongens en anderzijds voor vrouwen/meisjes. Personen die zich niet (helemaal) thuis voelen in die strikte indeling vinden daardoor soms moeilijk ingang in de sport. Door op het inschrijvingsformulier de mogelijkheid te bieden om naast M en V ruimte te laten voor andere genderidentiteiten (door een vakje ‘X’ en/of een open invulveld te voorzien) toon je als sportorganisatie dat deze personen welkom zijn en je rekening wil houden met hun genderidentiteit. Door de manier waarop de meeste sporten georganiseerd zijn, zullen non-binaire personen vaak moeten kiezen of ze bij de vrouwen of bij de mannen willen deelnemen. Je kan een tweede invulveld voorzien om dit te registreren. Op die manier kan je een eerste stap zetten om de inclusie van genderdiverse personen te bevorderen. Door in gesprek te gaan met je non-binaire leden kan je een beter zicht krijgen op hun wensen en noden en hier via vervolgacties op inspelen. Meer info en een voorbeeld vind je in deze Q&A (pag. 15).

Let erop om ook de juiste voornaamwoorden te gebruiken wanneer je personen aanspreekt. Om naar mannen te verwijzen gebruikt men hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar. Een genderneutrale optie om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, is die/hen/hun. Meer lezen.

Sport is veelal binair georganiseerd, met enerzijds een competitie voor mannen/jongens en anderzijds voor vrouwen/meisjes. Personen die zich niet (helemaal) thuis voelen in die strikte indeling vinden daardoor soms moeilijk ingang in de sport. Door op het inschrijvingsformulier de mogelijkheid te bieden om naast M en V ruimte te laten voor andere genderidentiteiten (door een vakje ‘X’ en/of een open invulveld te voorzien) toon je als sportorganisatie dat deze personen welkom zijn en je rekening wil houden met hun genderidentiteit. Door de manier waarop de meeste sporten georganiseerd zijn, zullen non-binaire personen vaak moeten kiezen of ze bij de vrouwen of bij de mannen willen deelnemen. Je kan een tweede invulveld voorzien om dit te registreren. Op die manier kan je een eerste stap zetten om de inclusie van genderdiverse personen te bevorderen. Door in gesprek te gaan met je non-binaire leden kan je een beter zicht krijgen op hun wensen en noden en hier via vervolgacties op inspelen. Meer info en een voorbeeld vind je in deze Q&A (pag. 15).

Let erop om ook de juiste voornaamwoorden te gebruiken wanneer je personen aanspreekt. Om naar mannen te verwijzen gebruikt men hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar. Een genderneutrale optie om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, is die/hen/hun. Meer lezen.

Jouw antwoord: Ja

Wordt er evenwaardig gecommuniceerd over de mannen- en vrouwencompetitie?

Bijvoorbeeld: worden de teams op de website op een evenwaardige manier voorgesteld, worden de uitslagen van wedstrijden voor alle teams op een gelijkwaardige manier verspreid, … 

Wist je dat?

Nederlands onderzoek toonde aan dat de artikels over Eredivisie mannenvoetbal gemiddeld twee keer zo lang zijn als die over Eredivisie vrouwenvoetbal en dat bij die laatste slechts in 16% van de gevallen een actiefoto werd getoond tegenover 56% bij de mannen.

Door op een evenwaardige manier te communiceren over alle atleten in je sportorganisatie vermijd je om de mannensport als norm naar voren te schuiven. Wees hierbij aandachtig voor onbewuste stereotypen in je taalgebruik en beeldvorming. Vermijd seksualiserende foto’s en taal en focus op de sportprestaties.

Door op een evenwaardige manier te communiceren over alle atleten in je sportorganisatie vermijd je om de mannensport als norm naar voren te schuiven. Wees hierbij aandachtig voor onbewuste stereotypen in je taalgebruik en beeldvorming. Vermijd seksualiserende foto’s en taal en focus op de sportprestaties.

Door op een evenwaardige manier te communiceren over alle atleten in je sportorganisatie vermijd je om de mannensport als norm naar voren te schuiven. Wees hierbij aandachtig voor onbewuste stereotypen in je taalgebruik en beeldvorming. Vermijd seksualiserende foto’s en taal en focus op de sportprestaties.

Heeft je sportorganisatie in de toekomst wel een aanbod voor meerdere doelgroepen, let er dan op dat je hier op een evenwaardige manier over communiceert. Wees hierbij aandachtig voor onbewuste stereotypen in je taalgebruik en beeldvorming en focus op de sportprestaties.

Jouw antwoord: Ja

Gebruikt jouw sportorganisatie genderbewuste taal?

Denken jullie na over de manier waarop jullie communiceren en doen jullie dit op een genderbewuste manier? Bijvoorbeeld: gebruiken jullie geen gegenderde woorden zoals geneesheer of penningmeester, vermijden jullie om stereotyperende omschrijvingen te gebruiken (‘stoere jongens’ en ‘lieve meisjes’) of vermelden jullie op formulieren ‘ouder/voogd 1’ en (optioneel) ‘ouder/voogd 2’ in plaats van ‘vader’ en ‘moeder’?
Er zijn heel wat concrete tips om aan de slag te gaan rond genderbewuste communicatie. Enkele voorbeelden:

 • Om constructies als hij/zij/die of zijn/haar/hun te vermijden kan je gebruik maken van de je- of u-vorm of in het meervoud schrijven. Bijvoorbeeld: ‘de atleet plaatst zijn sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’ wordt ‘de atleten plaatsen hun sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’ of ‘plaats je sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’.
 • Gebruik alternatieven voor gegenderde taal: arts in plaats van geneesheer, schatbewaarder in plaats van penningmeester …
 • Vermijd vooroordelen, stereotypen en veralgemeningen, hoe onschuldig ze ook lijken.
 • Pas formulieren aan: vermeld bijvoorbeeld ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’ in plaats van ‘vader’ en ‘moeder’. Gebruik de term partner in plaats van echtgenoot/echtgenote.
 • Stap af van de man(nenploeg) als norm. Door te spreken over vrouwensport of damessport versterk je onbewust de mannelijke norm. Sport staat dan voor de mannencompetitie en vrouwensport voor de competitie voor vrouwen. Wil je toch de term vrouwensport gebruiken, spreek dan ook over mannensport (in plaats van gewoon ‘sport’).
 • Genderneutrale taal kan onbewust de mannelijke norm versterken. Bv. wanneer we het hebben over de nationale voetbalploeg denken we in eerste instantie wellicht aan de Rode Duivels en niet aan de Red Flames. 
 • Volgende vragen kunnen helpen om te bepalen of je wel of niet het gender vermeldt:
  • Is het relevant in de context? Werpt het gender van de personen waar je het over hebt een ander licht op de kwestie? Zo niet 🡪 genderneutrale taal
  • Verwijs je naar een specifieke groep of naar mensen in het algemeen? In het eerste geval kan gender relevant zijn. In het tweede niet 🡪 genderneutrale taal
  • Wil je expliciet inclusief zijn voor non-binaire mensen? 🡪 genderneutrale taal
 • Bekijk het breder dan enkel man/vrouw. Hou in taal en beeldvorming rekening met seksuele oriëntatie, genderidentiteit (bv. non-binaire personen), etnisch-culturele achtergrond, beperking, … Dit noemt men intersectionaliteit of kruispuntdenken.

Lees meer over genderbewust communiceren in ons advies.

Er zijn heel wat concrete tips om aan de slag te gaan rond genderbewuste communicatie. Enkele voorbeelden:

 • Om constructies als hij/zij/die of zijn/haar/hun te vermijden kan je gebruik maken van de je- of u-vorm of in het meervoud schrijven. Bijvoorbeeld: ‘de atleet plaatst zijn sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’ wordt ‘de atleten plaatsen hun sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’ of ‘plaats je sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’.
 • Gebruik alternatieven voor gegenderde taal: arts in plaats van geneesheer, schatbewaarder in plaats van penningmeester …
 • Vermijd vooroordelen, stereotypen en veralgemeningen, hoe onschuldig ze ook lijken.
 • Pas formulieren aan: vermeld bijvoorbeeld ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’ in plaats van ‘vader’ en ‘moeder’. Gebruik de term partner in plaats van echtgenoot/echtgenote.
 • Stap af van de man(nenploeg) als norm. Door te spreken over vrouwensport of damessport versterk je onbewust de mannelijke norm. Sport staat dan voor de mannencompetitie en vrouwensport voor de competitie voor vrouwen. Wil je toch de term vrouwensport gebruiken, spreek dan ook over mannensport (in plaats van gewoon ‘sport’).
 • Genderneutrale taal kan onbewust de mannelijke norm versterken. Bv. wanneer we het hebben over de nationale voetbalploeg denken we in eerste instantie wellicht aan de Rode Duivels en niet aan de Red Flames. 
 • Volgende vragen kunnen helpen om te bepalen of je wel of niet het gender vermeldt:
  • Is het relevant in de context? Werpt het gender van de personen waar je het over hebt een ander licht op de kwestie? Zo niet 🡪 genderneutrale taal
  • Verwijs je naar een specifieke groep of naar mensen in het algemeen? In het eerste geval kan gender relevant zijn. In het tweede niet 🡪 genderneutrale taal
  • Wil je expliciet inclusief zijn voor non-binaire mensen? 🡪 genderneutrale taal
 • Bekijk het breder dan enkel man/vrouw. Hou in taal en beeldvorming rekening met seksuele oriëntatie, genderidentiteit (bv. non-binaire personen), etnisch-culturele achtergrond, beperking, … Dit noemt men intersectionaliteit of kruispuntdenken.

Lees meer over genderbewust communiceren in ons advies.

Er zijn heel wat concrete tips om aan de slag te gaan rond genderbewuste communicatie. Enkele voorbeelden:

 • Om constructies als hij/zij/die of zijn/haar/hun te vermijden kan je gebruik maken van de je- of u-vorm of in het meervoud schrijven. Bijvoorbeeld: ‘de atleet plaatst zijn sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’ wordt ‘de atleten plaatsen hun sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’ of ‘plaats je sporttas in de daarvoor voorziene ruimte’.
 • Gebruik alternatieven voor gegenderde taal: arts in plaats van geneesheer, schatbewaarder in plaats van penningmeester …
 • Vermijd vooroordelen, stereotypen en veralgemeningen, hoe onschuldig ze ook lijken.
 • Pas formulieren aan: vermeld bijvoorbeeld ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’ in plaats van ‘vader’ en ‘moeder’. Gebruik de term partner in plaats van echtgenoot/echtgenote.
 • Stap af van de man(nenploeg) als norm. Door te spreken over vrouwensport of damessport versterk je onbewust de mannelijke norm. Sport staat dan voor de mannencompetitie en vrouwensport voor de competitie voor vrouwen. Wil je toch de term vrouwensport gebruiken, spreek dan ook over mannensport (in plaats van gewoon ‘sport’).
 • Genderneutrale taal kan onbewust de mannelijke norm versterken. Bv. wanneer we het hebben over de nationale voetbalploeg denken we in eerste instantie wellicht aan de Rode Duivels en niet aan de Red Flames. 
 • Volgende vragen kunnen helpen om te bepalen of je wel of niet het gender vermeldt:
  • Is het relevant in de context? Werpt het gender van de personen waar je het over hebt een ander licht op de kwestie? Zo niet 🡪 genderneutrale taal
  • Verwijs je naar een specifieke groep of naar mensen in het algemeen? In het eerste geval kan gender relevant zijn. In het tweede niet 🡪 genderneutrale taal
  • Wil je expliciet inclusief zijn voor non-binaire mensen? 🡪 genderneutrale taal
 • Bekijk het breder dan enkel man/vrouw. Hou in taal en beeldvorming rekening met seksuele oriëntatie, genderidentiteit (bv. non-binaire personen), etnisch-culturele achtergrond, beperking, … Dit noemt men intersectionaliteit of kruispuntdenken.

Lees meer over genderbewust communiceren in ons advies.

Jouw antwoord: Ja